1492

W roku 1492 dzięki Ferdynandowi Aragońskiemu zmieniło się oblicze świata. Miał w tym swój udział ambitny kardynał Rodrigo Borgia. Dziś nazwano by go wizjonerem. W obliczu pogarszającego się stanu zdrowia papieża i śmierci swego pierworodnego postanawia stworzyć dynastię rządzącą Rzymem. W skłóconej Italii nie będzie to proste.

x

1492

Fala upałów

Przysięga

Mądrość Ducha Św.

Więzy małżeńskie

Zwierzchnictwo

Manewry

Preludium do apokalipsy

Najazd na Rzym

Cuda

Boski potwór

Wąż podnosi głowę

FilmBox